Board Members

Representative Directors
 • Norihiro Kuretani
 • Nobutaka Hayashi
Directors
 • Hiroshi Chino
 • Yoshiaki Watahiki (Part-time)

Corporate Auditor

Corporate Auditor
 • Nobuaki Kyushima

Executive Officers

President and CEO
 • Norihiro Kuretani
Executive Officers
 • Hidemi Matsuo
 • Masao Tatsuuma
 • Shuji Yamaguchi
 • Nobutaka Hayashi
 • Kiyoshi Nagai
 • Takeshi Sano
 • Ichiro Itani
 • Norifumi Adachi
 • Hiromi Suzuki
 • Shinichi Maeda
 • Terumasa Kamo
 • Katsuhiko Fukumoto
 • Yoshihisa Suzuki
 • Yasuharu Sasaki
 • Keiichi Higuchi
 • Hiroshi Chino
 • Mitsuyuki Nakamura
 • Tadashi Kitahara
 • Yoshio Takada

(As of March.30, 2022)